Waan van de dag

zouteloos oeverloos troosteloos hopeloos

The Passion of the Traitor

THE PASSION OF THE TRAITOR
door Anton Meerkerk

Nu Mel Gibson met The Passion of the Christ heeft bewezen dat religieuze superkitsch toch het aanzien waard kan zijn wordt het hoog tijd dat het lijden van Judas net zo onsmakelijk in beeld wordt gebracht. Judas is immers degene die echt heeft geleden. Het lijden van Jezus was daar niets bij. Judas’ smartelijke laatste uren, eindigend in zelfmoord, vragen om een draak van een film. Een half jaar geleden werd al bekend dat de Judas Passion er nu eindelijk gaat komen, als in eerste in Nederland nog wel, Passiemuziek die om echt zitvlees vraagt, want deze passion gaat niet veel minder dan negen uur duren. Ik heb hierover op deze website al uitgebreid bericht. De grote vraag blijft: waarom verried Judas Jezus? Heeft hij Jezus willens en wetens verraden, of was hij een willoos werktuig in de handen van goeroe Jezus? Was Judas gehersenspoeld of onder hypnose? Hebben die twee soms afspraken gemaakt, en heeft Jezus geld beloofd aan Judas als die de onaangename rol van verrader op zich zou nemen? In dat geval had Jezus Judas meer nodig dan andersom. Trouwens, was die verradersrol eigenlijk wel nodig? Had Jezus niet zonder dat hele gedoe kunnen worden gekruisigd? Er is wel geopperd dat Jezus en Judas in wezen een en dezelfde persoon waren, waarvan zij afwisselend de lichte en duistere aspecten symboliseerden. Simon Vestdijk (“de grootheid van Judas”) hield het voor mogelijk dat Judas bewust afstand wilde nemen omdat hij genoeg begon te krijgen van dat kleffe gedoe rond de Heiland. Andere discipelen begonnen Jezus steeds meer te imiteren, in gelaatsuitdukking, houding en kleding Door middel van het verraad, schrijft Vestdijk, bevestigde Judas de afstand tussen mens en ideaal en gaf hij Jezus de eer die hem toekwam en zichzelf de schande. Judas is dan ook eigenlijk het ware slachtoffer. Hij nam de zonden der wereld op zich, en niet Jezus. Daarmee was hij Jezus net  te slim af!

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 Waan van de dag

Thema door Anders Norén