Waan van de dag

zouteloos oeverloos troosteloos hopeloos

Disclaimer

Alles op deze website mag zonder voorafgaande toestemming worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift, al of niet in digitale vorm of in een radio of tv-uitzending. Wat een gezeur anders, niet waar? Deze website wordt met de grootst mogelijke slordigheid samengesteld, maar kan desondanks interessante en bruikbare informatie bevatten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van verkeerd gebruik van deze informatie.Toch bieden wij onze excuses aan.

© 2024 Waan van de dag

Thema door Anders Norén