Waan van de dag

zouteloos oeverloos troosteloos hopeloos

Verrijzenis

De maanden hebben weer waandagen! Na een langdurige onderbreking is de redactie van deze onvolprezen website weer aan het werk gegaan. Alsof er niets aan de hand is geweest. Alsof moderator Herman Vuilbrief niet tot twee keer toe in een afkickkliniek voor nieuwsverslaving heeft gezeten. Alsof hij niet door zijn arglistige ex gedwongen werd in een Zen-klooster te gaan en daaruit na een bedlegerigheid van een  vol jaar is weggevlucht. De rampspoed was daarna nog lang niet voorbij want bij een poging om onder zijn strakke leiding de site nieuw leven in te blazen werd het waan-team geconfronteerd met  plotselinge nieuwe uitdagingen: hacking, phishing, de strijd tegen virussen en Troyaanse paarden en uiteraard financieel wanbeheer. Daarna dacht Herman even dat zijn leven voltooid was. Maar nu lijkt alles weer in orde en is de werkdiscipline er weer zoals hij ooit is geweest. Een wederopstanding. De redactie heeft zich tijdens die lange periode van ledigheid volgezogen met belachelijke ideeën en onzinnige opvattingen. Iedereen staat nu te popelen om een bijdrage te mogen leveren. De oude teamgeest onder initiatiefnemer Herman  Vuilbrief is weer helemaal  terug en het is nu vooral zaak om ondanks nieuwe interne spanningen elkaars werk goed te beoordelen en zo nodig te bekritiseren en/of te verwerpen. Het beste is uiteraard niet goed genoeg. De waan van de dag als internet-activiteit is ook niet zo maar wat. Het is een bij voorbaat vergeefse poging om deze waanzinnige wereld in een meta-psychologische setting te leren begrijpen. Opzettelijk onbegrip en ziekelijke lachlust zijn de belangrijkste onderdelen van deze heilzame benadering van een steeds zieker wordende maatschappij. Al vanaf het begin was het een gedurfd experiment van enkele hoogdravende lieden en dat is het ondanks de  onvrijwillige “sabbatical years” van het waan-team gelukkig gebleven. Maar de hernieuwde  aanpak moet wel worden waargemaakt en volgehouden!

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 Waan van de dag

Thema door Anders Norén