Waan van de dag

zouteloos oeverloos troosteloos hopeloos

B-post

B-POST 
door Patrick Crooijmans

De Franse regering verbiedt het woord e-mail. Voortaan moet het woord ‘courriel’ worden gebruikt in alle officiële teksten. Courriel is een samenvoeging van courrier électronique, wat elektronische post betekent. Belachelijk. Maar zulke ideeën leven niet alleen in Frankrijk. Ook in Nederland waken mensen over onze woordenschat. Nieuwsredacties krijgen geregeld te horen dat ze ‘helemaal verkeerd bezig zijn’. Zo probeerde een groep taalbewakers enige tijd geleden te voorkomen dat het woord SARS ingeburgerd zou raken. Argument: het is een Engelse afkorting. Daarom zouden we die longziekte hier in Nederland beter HAAS kunnen noemen. Als afkorting van Hevige Acute Ademhalings Stoornis. Deze haas is gelukkig meteen afgeschoten. Want er is niets mis met leenwoorden, tenzij er al heel lang een algemeen gebruikt Nederlands woord bestaat. Wie kijkt er nog vreemd op van woorden als telefoon, douche en computer? En je zegt toch gewoon t-shirt en niet t-truitje? Goed, overdreven gebruik van Engelse en andere buitenlandse woorden is niet nodig. Storend zelfs. Taal voor vertegenwoordigers. Maar hele genootschappen, zoals de Bond Tegen Leenwoorden, proberen tegen beter weten in krampachtig Nederlandse woorden op te dringen. E-mail zou volgens deze bond netpost of webpost moeten heten. Of eigenlijk b-post, want voor het woord ‘elektronisch’ schrijft de bond het Nederlandse woord ‘barnmatig’ voor.


reactie van braekmans Herman:

De bond tegen leenwoorden heeft gelijk: We moeten eindelijk eens ophouden met het verkrachten van onze moedertaal door leenwoorden te gebruiken.

gepost op
3-9-2003 om 17:22

Verder Bericht

Vorige Bericht

Laat een reactie achter

© 2024 Waan van de dag

Thema door Anders Norén